Van den Noort

Privacy policy

Van den Noort Bedrijven hecht veel waarde aan het respecteren en bewaken van uw privacy. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy zetten wij uiteen welke gegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten wordt om een aantal persoonlijke gegevens gevraagd, zoals naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Deze gegevens worden gebruikt om uw opdracht te bevestigen en uit te kunnen voeren. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en/of interessante aanbiedingen.

Statistische gegevens

Naast de aanmeldingsgegevens worden gegevens vastgelegd als wanneer u onze website heeft bezocht, welke pagina’s u heeft bekeken, uw IP-adres (nummer dat aan uw computer is verbonden wanneer u internet gebruikt), etc.

Deze gegevens, die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website, worden enkel gebruikt voor het optimaliseren van onze webshop.

Cookies

Om deze statistische informatie te kunnen verzamelen en u bij het bezoek aan werkenbijvandennoort.nl te kunnen herkennen worden cookies gebruikt.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van werkenbijvandennoort.nl kunt benutten.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens worden enkel door Van den Noort ontvangen. Wanneer op grond van een wettelijke verplichting of een geschil de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld, zal hieraan gehoor worden gegeven.

In het geval van een fusie, overname, faillissement of surseance van betaling kan het eveneens nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Van den Noort neemt het beschermen van uw gegevens serieus. Om toegang door onbevoegden te voorkomen, besteedt Van den Noort veel zorg aan de beveiliging van uw gegevens. Uw log-in gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. We adviseren u nadrukkelijk om dit wachtwoord regelmatig te wijzigen en altijd een combinatie van letters en cijfers te kiezen. Maak daarnaast gebruik van een beveiligde browser, want ondanks alle door ons getroffen beveiligingsmaatregelen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens niet garanderen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Van den Noort.